FLODER OCH BERG

Floder och berg är ett tehandelsbolag bestående av Wanjun och Henrik, två nästintill fanatiska tefantaster. Vi besöker Kina årligen i sökande efter utmärka varianter.

Vi värnar om bladens ursprung och de som bearbetat dem, därför utövar vi direkthandel med odlare och tespecialister i Asien. Vårt namn härstammar från de vackra, och för teodling, utmärkta bergen ( 山 ) i Jiangsuprovinsen och floderna ( 川 ) i Yunnanprovinsen som är oumbärliga för teodling där. Dessa är också de två provinser där vi rör oss mest frekvent.

Floder och berg Handelsbolag

Org nummer 969766-9522

VAT SE969766952201

nihao@floderochberg.se

+46 (73) 0291727