tecitat #1

Det finns något i teets natur som leder oss in i en värld av stilla betraktande av livet. Lin Yutang

Leave a Comment